รวมท่าออกกำลังกายด้วยดัมเบล

การออกกำลังกายแบบฟรีเวท (Free Weight) ด้วย ดัมเบล เป็นหนึ่งในขั้นตอนที่ถูกใส่ไว้ในโปรแกรมเพิ่มความแข็งแกร่ง Strength Training แทบทุกโปรแกรม เพราะดัมเบลเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่เราสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย ผู้ออกกำลังกายจะได้ประโยชน์ในการใช้ดัมเบลสำหรับเพิ่มความแข็งแรง เพิ่มมวลกล้ามเนื้อ รวมไปถึงความทนทานอีกด้วย

ทำไมการออกกำลังกายด้วยดัมเบลจึงมีความสำคัญ

การออกกำลังกายแบบฟรีเวท เช่น การยกดัมเบล จะทำให้เราสามารถโฟกัสกล้ามเนื้อในจุดเล็กๆ ได้ดีกว่า ตรงกันข้ามกับการออกกำลังกายแบบ Machine Weight หรือการใช้เครื่องออกกำลังกาย ที่จะสนใจกล้ามเนื้อเฉพาะจุดเป็นพิเศษโดยการทำท่าออกกำลังกายแบบตายตัวกับเครื่องออกกำลังกายนั้นๆ ผลลัพธ์ที่ได้คือ กล้ามเนื้อที่ถูกเน้นจะแข็งแรงและโดนใช้งานอย่างเต็มที่ ในขณะที่กล้ามเนื้อเล็กๆ บางส่วนที่ไม่โดนใช้งานก็จะถูกละเลยไป

Dumbbell Exercise หรือการออกกำลังกายด้วยดัมเบลยังมีข้อได้เปรียบอีกอย่าง คือ สามารถปรับเปลี่ยนท่าได้อย่างหลากหลาย มีดัมเบลเพียง 1 คู่ ก็สามารถออกกำลังกายได้กล้ามเนื้อแทบทั้งตัว การเรียนรู้ท่าออกกำลังกายด้วยดัมเบลอย่างถูกต้อง จึงเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นอย่างยิ่ง


ท่าออกกำลังกายหน้าอกด้วยดัมเบล Chest Dumbbell Exercises

Flat Chest Press

Flat Chest Press

 • นอนราบบนเก้าอี้หรือพื้น จับดัมเบลไว้เหนือหน้าอก ในลักษณะแขนยืดออก
 • ดึงดัมเบลลงมา เข้าหาหน้าอกช้าๆ
 • ดันดัมเบลขึ้นไปในตำแหน่งเริ่มต้น นับเป็น 1 ครั้ง

Incline Chest Press

Incline Chest Press

 • ปรับเก้าอี้ให้ทำมุม 30 – 45 องศา จากนั้นนั่งหลังพิงเก้าอี้ปรับระดับ
 • จับดัมเบลขึ้นเหนือหน้าอก ความกว้างเท่าๆ กับไหล่
 • ดึงดัมเบลลงมา เข้าหาหน้าอกช้าๆ
 • ดันดัมเบลขึ้นไปในตำแหน่งเริ่มต้น นับเป็น 1 ครั้ง

Flat Chest Fly

Flat Chest Fly

 • นอนราบบนพื้นหรือเก้าอี้ จับดัมเบลไว้เหนือหน้าอก
 • งอข้อศอกเล็กน้อย แล้วค่อยๆ กางแขนแยกดัมเบลออกจากกันจนแขนขนานกับพื้น
 • วาดแขนกลับเข้าด้านเหนือหน้าอกในตำแหน่งเริ่มต้น จนดัมเบลเกือบชิดกัน นับเป็น 1 ครั้ง

Incline Chest Fly

Incline Chest Fly

 • ปรับเก้าอี้ให้ทำมุม 30 – 45 องศา จากนั้นนั่งหลังพิงเก้าอี้ปรับระดับ จับดัมเบลไว้เหนือหน้าอก
 • งอข้อศอกเล็กน้อย แล้วค่อยๆ กางแขนแยกดัมเบลออกจากกันจนแขนขนานกับพื้น
 • วาดแขนกลับเข้าด้านเหนือหน้าอกในตำแหน่งเริ่มต้น จนดัมเบลเกือบชิดกัน นับเป็น 1 ครั้ง

Dumbbell Push Up

Dumbbell Push Up

 • จับดัมเบลไว้ คว่ำตัวลง เหยียดแขนตรง ตั้งลำตัวให้ตรง ปลายเท้าแยกออกความกว้างประมาณไหล่
 • ค่อยๆ งอข้อศอกลดลำตัวลงมาจนเกือบขนานกับพื้น แล้วจึงดันตัวเองกลับขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งเริ่มต้น นับเป็น 1 ครั้ง

Dumbbell Alternate Press

Dumbbell Alternate Press

 • นอนหงายบนพื้นหรือเก้าอี้ราบ ยกดัมเบลขึ้นเหนือหน้าอก แขนตรง
 • ค่อยๆ งอข้อศอกลดดัมเบลลง 1 ข้าง จนแขนขนานกับพื้นแล้วจึงดันดัมเบลขึ้นไปในท่าเริ่มต้นใหม่ ทำสลับกันซ้าย-ขวา

ท่าออกกำลังกายไหล่ด้วยดัมเบล Shoulder Dumbbell Exercises

Shoulder Press

Shoulder Press

 • ยืนตรง เท้าแยกกันประมาณระดับหัวไหล่ ยกดัมเบลขึ้นมา โดยให้แขนอยู่ในระดับเดียวกับไหล่ ข้อศอกทำมุม 90 องศา
 • ยกดัมเบลขึ้นเหนือศีรษะ แขนยืดออก
 • ค่อยๆ ลดดัมเบลต่ำลงมาในตำแหน่งเริ่มต้น นับเป็น 1 ครั้ง

Bent-Over Lateral Raise

Bent-Over Lateral Raise

 • ยืนโน้มตัวมาข้างหน้า ลำตัวเกือบขนานกับพื้น หลังตรง เข่างอเล็กน้อย จับดัมเบลไว้ข้างลำตัว
 • ยกดัมเบลขึ้นจนแขนเกือบขนานกับพื้น และอยู่ระดับเดียวกับไหล่
 • ลดดัมเบลต่ำลงมาในตำแหน่งเริ่มต้น นับเป็น 1 ครั้ง

Front Raise

Front Raise

 • ยืนตรง ขาแยกห่างกันเล็กน้อย จับดัมเบลไว้ที่บริเวณต้นขา
 • ยกดัมเบลขึ้นข้างหนึ่งช้าๆ จนแขนอยู่ระดับสายตา
 • ลดดัมเบลลง จนอยู่ในตำแหน่งเริ่มต้น แล้วสลับไปทำกับแขนอีกข้างหนึ่ง นับเป็น 1 ครั้ง

Lateral Raise

Lateral Raise

 • ยืนตรง ขาแยกห่างกันเล็กน้อย จับดัมเบลไว้ที่บริเวณต้นขา
 • งอศอกเล็กน้อย ยกดัมเบลขึ้นจนแขนและศอกอยู่ระดับเดียวกับไหล่ แล้วจึงค่อยๆ ลดดัมเบลลงไปในตำแหน่งเริ่มต้น นับเป็น 1 ครั้ง

ท่าออกกำลังกายหลังด้วยดัมเบล Back Dumbbell Exercises

Dumbbell Deadlift

Dumbbell Deadlift

 • ยืนตรง ขาแยกห่างกันเล็กน้อย จับดัมเบลไว้ที่บริเวณต้นขา
 • งอเข่า ดันสะโพกไปด้านหลัง ลดดัมเบลลงให้ต่ำที่สุดเท่าที่ทำได้ หยุดสักครู่แล้วดันตัวตรงกลับสู่ตำแหน่งเริ่มต้น นับเป็น 1 ครั้ง

Two-Arm Dumbbell Row

Two-Arm Dumbbell Row

 • จับดัมเบลทั้งสองข้าง ยืนขาห่างกันกว้างประมาณหัวไหล่ งอเข่า ดึงสะโพกไปด้านหลัง ให้ลำตัวเกือบขนานพื้น ดัมเบลจะอยู่ตรงกับหน้าอกพอดี
 • ดึงดัมเบลเข้าหาลำตัวจนเกือบชิดหน้าอก แล้วค่อยๆ ลดดัมเบลลงจนกลับไปอยู่ในท่าเริ่มต้น นับเป็น 1 ครั้ง

Push Up Dumbbell Row

Push Up Dumbbell Row

 • จับดัมเบลไว้ คว่ำตัวลง เหยียดแขนตรง ตั้งลำตัวให้ตรง ปลายเท้าแยกออกความกว้างประมาณไหล่
 • ค่อยๆ ดึงดัมเบลจากแขนข้างหนึ่งเข้าหาตัว จนแขนอยู่เหนือลำตัวเล็กน้อย ค้างไว้สักครู่แล้วลดดัมเบลลงในตำแหน่งเริ่มต้น ทำสลับกันซ้าย-ขวา นับเป็น 1 ครั้ง

Single Arm Dumbbell Row

Single Arm Dumbbell Row

 • เท้าข้างหนึ่งอยู่บนพื้นข้างๆ เก้าอี้ราบ เข่าของขาอีกข้างอยู่บนเก้าอี้ราบแนวเดียวกับสะโพก ถือดัมเบลด้วยมือข้างเดียวกับเท้าที่อยู่บนพื้น โดยมือจะอยู่ใต้ไหล่พอดี หลังขนานกับพื้น
 • ดึงดัมเบลเข้าหาลำตัว จนศอกอยู่เหนือลำตัวเล็กน้อย แล้วค่อยๆ ลดดัมเบลลงในท่าเริ่มต้น นับเป็น 1 ครั้ง เมื่อยกดัมเบลกับแขนข้างหนึ่งจนพอใจแล้ว จึงสลับไปทำกับแขนอีกข้างหนึ่ง

ท่าออกกำลังกายแขนด้วยดัมเบล Arm Dumbbell Exercises

Dumbbell Curl

Dumbbell Curl

 • ยืนตรง ปลายเท้าแยกจากกันกว้างประมาณไหล่ จับดัมเบลไว้ทั้งสองมือข้างลำตัว โดยฝ่ามือทั้งสองหันไปทางข้างหน้า
 • ดึงดัมเบลทั้งสองข้างเข้าหาไหล่แล้วค้างไว้สักครู่ จากนั้นค่อยๆ ลดดัมเบลลงสู่ท่าเริ่มต้น นับเป็น 1 ครั้ง หรืออาจทำสลับกันซ้าย-ขวาได้

Dumbbell Hammer Curl

Dumbbell Hammer Curl

 • ยืนตรง ปลายเท้าแยกจากกันกว้างประมาณไหล่ จับดัมเบลไว้ทั้งสองมือข้างลำตัวในท่าธรรมชาติ ฝ่ามือหันเข้าหากัน
 • ดึงดัมเบลทั้งสองข้างเข้าหาไหล่แล้วค้างไว้สักครู่ จากนั้นค่อยๆ ลดดัมเบลลงสู่ท่าเริ่มต้น นับเป็น 1 ครั้ง หรืออาจทำสลับกันซ้าย-ขวาได้

Overhead Triceps Extension

Overhead Triceps Extension

 • ยืนตรงหรือนั่งหลังตรงบนเก้าอี้ จับดัมเบลด้วยมือทั้งสองข้างบริเวณตุ้มน้ำหนัก ยกไว้เหนือหัว ศอกทั้งสองข้างชิดเข้ากับศีรษะ
 • ค่อยๆ งอข้อศอก ลดดัมเบลลงจนหน้าแขนขนานกับพื้น หยุดสักครู่แล้วยกดัมเบลขึ้นกลับสู่ท่าเริ่มต้น นับเป็น 1 ครั้ง

Concentration Curl

Concentration Curl

 • นั่งบนเก้าอี้ราบ จับดัมเบลไว้ที่มือข้างหนึ่ง โน้มตัวมาข้างหน้าโดยให้ศอกของมือข้างที่จับดัมเบลสัมผัสกับหน้าขาข้างเดียวกันไว้
 • ยกดัมเบลเข้าหาไหล่ ค้างไว้สักครู่แล้วจึงลดดัมเบลลงสู่ตำแหน่งเริ่มต้น นับเป็น 1 ครั้ง เมื่อทำได้ตามจำนวนที่ต้องการแล้วจึงสลับไปทำกับแขนอีกข้างหนึ่ง

ท่าออกกำลังกายขาด้วยดัมเบล Leg Dumbbell Exercises

Dumbbell Squat

Dumbbell Squat

 • ยืนตรง ขาแยกจากกันความกว้างประมาณไหล่ ถือดัมเบลทั้งสองข้างในท่าธรรมชาติ ฝ่ามือหันเข้าหากัน
 • งอเข่าย่อตัวลงมา จนหน้าขาขนานกับพื้น แล้วค่อยๆ ยกตัวสูงขึ้นกลับสู่ท่าเริ่มต้น นับเป็น 1 ครั้ง

Goblet Squat

Dumbbell Goblet Squat

 • ยืนตรง ขาแยกจากกันความกว้างประมาณไหล่ จับดัมเบลข้างหนึ่งด้วยมือทั้งสองข้างประคองไว้บริเวณหน้าอก
 • งอเข่าย่อตัวลงมา จนหน้าขาขนานกับพื้น แล้วค่อยๆ ยกตัวสูงขึ้นกลับสู่ท่าเริ่มต้น นับเป็น 1 ครั้ง

Dumbbell Lunges

Dumbbell Lunges

 • ยืนตรง ขาแยกจากกันความกว้างประมาณไหล่ ถือดัมเบลทั้งสองข้างในท่าธรรมชาติ ฝ่ามือหันเข้าหากัน
 • ก้าวขาไปข้างหน้าก้าวใหญ่ๆ ขาหน้างอเข่าลงจนหน้าขาขนานกับพื้น เข่าของขาหลังเกือบสัมผัสพื้น
 • ดันตัวกลับขึ้นมา ก้าวถอยหลังไปสู่ตำแหน่งเริ่มต้น แล้วสลับทำกับขาอีกข้างหนึ่ง นับเป็น 1 ครั้ง

Standing Dumbbell Calf Raise

Standing Dumbbell Calf Raise

 • ยืนตรง ขาแยกจากกันความกว้างประมาณไหล่ ถือดัมเบลทั้งสองข้างในท่าธรรมชาติ ฝ่ามือหันเข้าหากัน ฝ่าเท้าด้านหน้าอยู่บน Stepper ที่สูง 2-3 นิ้ว ส้นเท้าสัมผัสพื้น
 • ยกตัวขึ้นโดยใช้ฝ่าเท้าด้านหน้า ยกส้นเท้าขึ้นจากพื้น ค้างไว้สักครู่แล้วลดตัวลงไปในตำแหน่งเริ่มต้น นับเป็น 1 ครั้ง

ควรจะยกเวทก่อนคาร์ดิโอ หรือว่าควรจะคาร์ดิโอก่อนเวทเทรนนิง

หากเราเพิ่งเริ่มต้นออกกำลังกาย และเริ่มจะมีจุดประสงค์ชัดเจนแล้วว่าเราจะออกกำลังกายเพื่ออะไร หนึ่งในคำถามที่เรามักจะมีในใจคือ เราควรจะยกเวทก่อน หรือว่าหลังจากการวิ่งบนลู่วิ่งดี เพราะสำหรับคนที่มีเป้าหมายว่าจะเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้ใหญ่ขึ้น ก็จะกลัวว่าการคาร์ดิโอจะทำให้สูญเสียกล้ามเนื้อที่อุตส่าห์สะสมมา ส่วนคนที่อยากจะเป็นนักวิ่งที่วิ่งได้เร็วขึ้นหรือนานขึ้น ก็จะกลัวว่าการยกเวทจะทำให้คุณภาพการวิ่งตกลง

โดยปกติแล้ว นักกีฬา หรือคนที่ออกกำลังกายทุกๆ คน จะได้ประโยชน์จากการออกกำลังกายทั้งเวทเทรนนิงและคาร์ดิโออยู่แล้ว เพราะการออกกำลังกายแต่ละแบบ มีการโฟกัสที่แตกต่างกัน แต่ก็จะส่งเสริมซึ่งกันและกัน คงไม่มีหนุ่มหุ่นดี กล้ามงาม คนไหน ร้องโอดโอยเพราะวิ่ง 1 กิโลเมตรไม่ไหวอย่างแน่นอน

คำตอบสำหรับคำถามนี้จึงเป็นอะไรที่ดูง่ายมากๆ นั่นคือ

ถ้าเราออกกำลังกายเพื่อสร้างความแข็งแรง เสริมสร้างกล้ามเนื้อ ก็ให้ยกเวทก่อนคาร์ดิโอ

ถ้าเราออกกำลังกายเพื่อสร้างความอดทน เป็นนักวิ่ง ก็ให้วิ่งก่อนมายกเวท

สำหรับผู้ที่ต้องการความแข็งแรงและสร้างกล้ามเนื้อให้ใหญ่ขึ้น ก็จะต้องให้ความสำคัญกับการยกน้ำหนักก่อน แล้วจึงค่อยไปคาร์ดิโออย่างถูกต้อง สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ต้องจำไว้คือ การยกเวทเพื่อสร้างความแข็งแกร่งเป็นส่วนเสริมสำคัญสำหรับนักวิ่ง แต่ว่าผู้ที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อและต้องการเพิ่มความแข็งแรงนั้น การวิ่งหรือการคาร์ดิโอกลับไม่มีความจำเป็นนัก ทั้งนี้เพราะการคาร์ดิโอมีส่วนทำให้กล้ามเนื้อที่เราสะสมมาสูญสลายไป

ดังนั้น ถ้าเป้าหมายของเราคือ ยกน้ำหนักให้ได้มากขึ้น สร้างกล้ามเนื้อให้ใหญ่ขึ้น สิ่งที่เราควรจะโฟกัสจึงเป็น ยกให้หนัก ยกให้ล้า ไม่ใช่วิ่งได้นานขึ้น
โปรแกรมการออกกำลังกายจึงควรมีลักษณะเป็นดังนี้

 • เริ่มต้นด้วยการคาร์ดิโอเบาๆ เพื่อเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ
 • วอร์มอัพ ยืดเส้น ยืดสาย
 • เริ่มทำเวทเทรนนิงอย่างจริงจัง โดยโฟกัสจุดต่างๆ กันในแต่ละวัน เช่น อกและท้อง ขาและแขน
 • จบด้วยเซ็ตคาร์ดิโอแบบหนัก (Intensive Circuit) เช่น วิ่งเร็วๆ บนลู่วิ่ง หรือปั่นจักรยานเร็วๆ แต่ไม่ได้นานนัก

ส่วนระยะเวลาในการทำคาร์ดิโอนั้น ก็ขึ้นอยู่กับว่าเรายกเวทมาแล้วมากน้อยเพียงใด ถ้าเรายกหนัก ยกมาเหนื่อย ก็วิ่งน้อยหน่อย แต่ถ้ายกมาเบาๆ ก็อาจจะวิ่งนานมากขึ้นนั่นเอง

Another cool blog post example!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In sed vulputate massa. Fusce ante magna, iaculis ut purus ut, facilisis ultrices nibh. Quisque commodo nunc eget tortor dapibus, et tristique magna convallis. Phasellus egestas nunc eu venenatis vehicula. Phasellus et magna nulla. Proin ante nunc, mollis a lectus ac, volutpat placerat ante. Vestibulum sit amet magna sit amet nunc faucibus mollis. Aliquam vel lacinia purus, id tristique ipsum. Quisque vitae nibh ut libero vulputate ornare quis in risus. Nam sodales justo orci, a bibendum risus tincidunt id. Etiam hendrerit, metus in volutpat tempus, neque libero viverra lorem, ac tristique orci augue eu metus. Aenean elementum nisi vitae justo adipiscing gravida sit amet et risus. Suspendisse dapibus elementum quam, vel semper mi tempus ac.

Nam at nisi risus. Proin pretium, dolor vel venenatis suscipit, dui nunc tincidunt lectus, ac placerat felis dui in justo. Aliquam orci velit, facilisis in facilisis non, scelerisque in massa. Integer scelerisque odio nec eros sodales laoreet. Sed sed odio tellus. In tristique felis ac facilisis tempor. Nunc non enim in dolor congue pulvinar sed sed nisi. Mauris viverra convallis feugiat. Nam at mauris laoreet, dictum leo at, tristique mi. Aenean pellentesque justo vel diam elementum iaculis. Nam lobortis cursus vestibulum. Nulla feugiat mauris felis, auctor pretium dui euismod in.

Vestibulum et enim vitae lectus malesuada aliquam vitae non mi. Suspendisse tellus eros, ultricies nec lorem feugiat, pharetra auctor dui. Suspendisse placerat neque leo, nec commodo eros ultrices vel. Fusce elit libero, aliquam quis libero non, consectetur accumsan est. Proin tempus mauris id cursus posuere. Sed et rutrum felis, vel aliquet ante. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Pellentesque neque tellus, condimentum non eros non, consectetur auctor lacus. Curabitur malesuada odio eget elit egestas porttitor.

Just a cool blog post with A Gallery

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In sed vulputate massa. Fusce ante magna, iaculis ut purus ut, facilisis ultrices nibh. Quisque commodo nunc eget tortor dapibus, et tristique magna convallis. Phasellus egestas nunc eu venenatis vehicula. Phasellus et magna nulla. Proin ante nunc, mollis a lectus ac, volutpat placerat ante. Vestibulum sit amet magna sit amet nunc faucibus mollis. Aliquam vel lacinia purus, id tristique ipsum. Quisque vitae nibh ut libero vulputate ornare quis in risus. Nam sodales justo orci, a bibendum risus tincidunt id. Etiam hendrerit, metus in volutpat tempus, neque libero viverra lorem, ac tristique orci augue eu metus. Aenean elementum nisi vitae justo adipiscing gravida sit amet et risus. Suspendisse dapibus elementum quam, vel semper mi tempus ac.

Nam at nisi risus. Proin pretium, dolor vel venenatis suscipit, dui nunc tincidunt lectus, ac placerat felis dui in justo. Aliquam orci velit, facilisis in facilisis non, scelerisque in massa. Integer scelerisque odio nec eros sodales laoreet. Sed sed odio tellus. In tristique felis ac facilisis tempor. Nunc non enim in dolor congue pulvinar sed sed nisi. Mauris viverra convallis feugiat. Nam at mauris laoreet, dictum leo at, tristique mi. Aenean pellentesque justo vel diam elementum iaculis. Nam lobortis cursus vestibulum. Nulla feugiat mauris felis, auctor pretium dui euismod in.

Vestibulum et enim vitae lectus malesuada aliquam vitae non mi. Suspendisse tellus eros, ultricies nec lorem feugiat, pharetra auctor dui. Suspendisse placerat neque leo, nec commodo eros ultrices vel. Fusce elit libero, aliquam quis libero non, consectetur accumsan est. Proin tempus mauris id cursus posuere. Sed et rutrum felis, vel aliquet ante. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Pellentesque neque tellus, condimentum non eros non, consectetur auctor lacus. Curabitur malesuada odio eget elit egestas porttitor.

An Amazing responsive and Retina ready theme.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam sed eleifend risus, sit amet porttitor massa. Ut vulputate felis at mauris ultrices sodales. Phasellus in leo ornare, vulputate purus eget, iaculis tellus. Donec sed laoreet orci. Praesent faucibus feugiat velit a iaculis. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Morbi turpis mauris, consequat laoreet metus non, dictum fringilla sem. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nulla ornare malesuada ultricies. Nulla luctus velit diam, at lacinia odio aliquam nec. In adipiscing, arcu elementum dictum eleifend, mi velit sodales nisi, a semper tellus magna sed justo. Ut mauris velit, tristique id nulla eget, euismod consequat lacus. Vestibulum varius dapibus lacus et vestibulum.

Ut eu imperdiet arcu. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Cras interdum porttitor quam at tempus. Sed quis rutrum lorem.

Ut eu imperdiet arcu. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Cras interdum porttitor quam at tempus. Sed quis rutrum lorem. Mauris vitae dui ut neque pulvinar mattis. Mauris sed tincidunt nisi. Ut porta quis lorem at consectetur. Mauris elementum vulputate metus, ut cursus felis dictum non. Sed in nulla metus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Phasellus at nunc eget ligula tristique scelerisque in et urna.

Pellentesque imperdiet, nunc id scelerisque scelerisque, nisi arcu hendrerit leo, vel volutpat arcu mi in risus. Vestibulum iaculis molestie venenatis. Donec faucibus elit quis enim porta, id fringilla lectus feugiat. Sed et diam fermentum, elementum elit et, placerat nisi. Sed vehicula nibh sed tellus elementum condimentum. Fusce laoreet lorem ipsum, vitae aliquam arcu gravida gravida. Nunc eget tristique sem, eu ornare ligula.

Pellentesque facilisis lobortis volutpat. Etiam non suscipit velit, vitae ornare eros. In hac habitasse platea dictumst. Phasellus eu auctor metus, et porta justo. Vivamus suscipit fermentum ante, eu dignissim orci. Proin faucibus quis orci a dictum. Nulla ac nibh neque. Curabitur eu justo massa.

Another post with A Gallery

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In sed vulputate massa. Fusce ante magna, iaculis ut purus ut, facilisis ultrices nibh. Quisque commodo nunc eget tortor dapibus, et tristique magna convallis. Phasellus egestas nunc eu venenatis vehicula. Phasellus et magna nulla. Proin ante nunc, mollis a lectus ac, volutpat placerat ante. Vestibulum sit amet magna sit amet nunc faucibus mollis. Aliquam vel lacinia purus, id tristique ipsum. Quisque vitae nibh ut libero vulputate ornare quis in risus. Nam sodales justo orci, a bibendum risus tincidunt id. Etiam hendrerit, metus in volutpat tempus, neque libero viverra lorem, ac tristique orci augue eu metus. Aenean elementum nisi vitae justo adipiscing gravida sit amet et risus. Suspendisse dapibus elementum quam, vel semper mi tempus ac.

Nam at nisi risus. Proin pretium, dolor vel venenatis suscipit, dui nunc tincidunt lectus, ac placerat felis dui in justo. Aliquam orci velit, facilisis in facilisis non, scelerisque in massa. Integer scelerisque odio nec eros sodales laoreet. Sed sed odio tellus. In tristique felis ac facilisis tempor. Nunc non enim in dolor congue pulvinar sed sed nisi. Mauris viverra convallis feugiat. Nam at mauris laoreet, dictum leo at, tristique mi. Aenean pellentesque justo vel diam elementum iaculis. Nam lobortis cursus vestibulum. Nulla feugiat mauris felis, auctor pretium dui euismod in.

Vestibulum et enim vitae lectus malesuada aliquam vitae non mi. Suspendisse tellus eros, ultricies nec lorem feugiat, pharetra auctor dui. Suspendisse placerat neque leo, nec commodo eros ultrices vel. Fusce elit libero, aliquam quis libero non, consectetur accumsan est. Proin tempus mauris id cursus posuere. Sed et rutrum felis, vel aliquet ante. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Pellentesque neque tellus, condimentum non eros non, consectetur auctor lacus. Curabitur malesuada odio eget elit egestas porttitor.

An Amazing responsive and Retina ready theme.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam sed eleifend risus, sit amet porttitor massa. Ut vulputate felis at mauris ultrices sodales. Phasellus in leo ornare, vulputate purus eget, iaculis tellus. Donec sed laoreet orci. Praesent faucibus feugiat velit a iaculis. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Morbi turpis mauris, consequat laoreet metus non, dictum fringilla sem. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nulla ornare malesuada ultricies. Nulla luctus velit diam, at lacinia odio aliquam nec. In adipiscing, arcu elementum dictum eleifend, mi velit sodales nisi, a semper tellus magna sed justo. Ut mauris velit, tristique id nulla eget, euismod consequat lacus. Vestibulum varius dapibus lacus et vestibulum.

Ut eu imperdiet arcu. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Cras interdum porttitor quam at tempus. Sed quis rutrum lorem.

Ut eu imperdiet arcu. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Cras interdum porttitor quam at tempus. Sed quis rutrum lorem. Mauris vitae dui ut neque pulvinar mattis. Mauris sed tincidunt nisi. Ut porta quis lorem at consectetur. Mauris elementum vulputate metus, ut cursus felis dictum non. Sed in nulla metus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Phasellus at nunc eget ligula tristique scelerisque in et urna.

Pellentesque imperdiet, nunc id scelerisque scelerisque, nisi arcu hendrerit leo, vel volutpat arcu mi in risus. Vestibulum iaculis molestie venenatis. Donec faucibus elit quis enim porta, id fringilla lectus feugiat. Sed et diam fermentum, elementum elit et, placerat nisi. Sed vehicula nibh sed tellus elementum condimentum. Fusce laoreet lorem ipsum, vitae aliquam arcu gravida gravida. Nunc eget tristique sem, eu ornare ligula.

Pellentesque facilisis lobortis volutpat. Etiam non suscipit velit, vitae ornare eros. In hac habitasse platea dictumst. Phasellus eu auctor metus, et porta justo. Vivamus suscipit fermentum ante, eu dignissim orci. Proin faucibus quis orci a dictum. Nulla ac nibh neque. Curabitur eu justo massa.